Vi delger alla typer av ärenden

Snabba och säkra delgivningar i hela Sverige

Vi vet att delgivningsprocesser kräver hög tillgänglighet och snabb service – därför hanterar vi alltid ditt ärende på ett skyndsamt sätt, allt för att det inte ska tappa sin rättskraft. Med våra effektiva metoder och ständigt utvecklade system har vi hög lyckandegrad på våra delgivningar.

Vi delger:

  • Betalningsförelägganden
  • Partsdelgivningar
  • Betalningsanmaning enligt konkurslagen 2:9
  • Stämningar
  • Testamenten
  • Krav
  • Kallelser
  • Underrättelser till el-konsument
  • Uppsägningar
  • Preskriptionsärende