4 olika sätt att genomföra en delgivning

Att delge en handling kan tyckas enkelt, men det är en del att tänka på innan en korrekt delgivning kan ske. En delgivningsprocess kan se olika ut beroende på typ av delgivning och även annorlunda ut från fall till fall. I den här artikeln tar vi oss en närmre titt på fyra olika delgivningsförfaranden.

1. Personlig delgivning

I första hand är det personlig delgivning som eftersträvas. Detta innebär att den eftersökte påträffas och tar emot handlingen frivilligt. Som mottagare måste man inte signera handlingen, det räcker att man fysiskt tar emot den för att en korrekt delgivning ska ha skett.

2. Surrogatdelgivning

En surrogatdelgivning sker när en vuxen hushållsmedlem eller närmste chef frivilligt tar emot handlingen istället för den eftersökte. Mottagaren är aldrig ansvarig för innehållet, utan enbart ansvarig för att handlingen lämnas vidare till den eftersökte. För att kunna surrogatdelge krävs det bland annat att man uteslutit en personlig delgivning vid första sök på känd hemvist och inte fått respons på lämnad avi.

3. Delgivning via spikning

Om ovan alternativ inte gått vägen kan man delge via spikning. Förr i tiden spikade man upp handlingen på den eftersöktes dörr, därav namnet. Idag lämnas den diskret i brevlådan, men först efter att man bockat av en rad olika kriterier som noga antecknats i ett så kallat eftersökningsbevis. Detta blir sedan underlaget för redovisning av en korrekt utförd delgivning.

4. Delgivning via annons

Om det inte gått att nå den eftersökte, varken personligt, via hushållsmedlem eller genom att spika handlingen så kan man efter ett antal uppfyllda kriterier, sätta in en annons i post – och inrikes tidning. Detta kallas för kungörelsedelgivning. Ansökan för detta sker via Länsstyrelsen med ett noga utfört eftersökningsbevis.

Alla ärenden kan inte delges med alla olika förfaranden, det finns olika lagar och regler att förhålla sig till, men möjligheterna är många och anpassas utefter varje ärende och fall. För oss på Aktiv Delgivning är det viktigaste att delgivningen sker på både ett korrekt och socialt ansvarstagande sätt, därför ser vi alltid till att både kontorspersonal och delgivningsmän har rätt kunskap om hur en korrekt delgivning ska gå till.

Vi har alltid som mål att skapa en personlig kontakt i samband med våra delgivningar – detta för att med säkerhet se till att allt sker på ett så effektivt, humant och skonsamt sätt som möjligt. Det är viktigt för oss att göra det diskret och professionellt för att inte sätta ert varumärke i dåligt ljus eller riskera era kundrelationer.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa just er? Hör av er så tar vi pratstund!