Ett par ord med vår VD – Daniel Holm

Vi beslutade oss för att sätta oss ned med Daniel Holm, VD för Aktiv Delgivning för att diskutera företagskultur, varför kunder bör vända sig till Aktiv Delgivning för råd och hjälp samt hur delgivnings-branschen kommer att se ut i framtiden. Håll till godo!

Berätta om din bakgrund

Skulle nog beskriva min bakgrund som mestadels sportinfluerad. Efter ett eget misslyckat försök till tenniskarriär så jobbade jag många år som tränare/ledare i olika klubbar runt om i Göteborg tills jag ändå tänkte att det var dags att släppa tennisen och utbilda mig vidare. Det blev IHM på heltid i två år vartefter jag på nytt halkade tillbaka i sportens värld på en startup med diverse olika kläd och sportmärken i norden. Nästa arbetsplats blev Intrum och första steget in i inkasso branschen. Efter ett antal år på Intrum blev det Alektum och sedan början av 2020 som VD för dotterbolaget Aktiv Delgivning.

Vad är det mest utvecklande med just ledarskapet anser du?

Det som verkligen driver mig har varit samma både som coach och som chef. När man lyckats hjälpa någon att utvecklas, att nå en ny nivå eller att nå målen som man tillsammans satt upp.

Hur viktig är företagskulturen för att nå framgång?

Oerhört viktig, det är kulturen som skapar den gemensamma kraft som krävs för att ett bolag ska nå stor framgång. En stark och bra kultur attraherar rätt arbetskraft, får personalen att trivas och känna för företaget vilket i sin tur skapar lojalitet, höga prestationer och bestående personal.

Varför ska kunden välja er?

Vi skräddarsyr varje samarbete enligt klientens önskemål med ledning av vår långa erfarenhet. Vi jobbar effektivt med nya, digitala lösningar och systemstöd som möjliggör säker hantering av stora volymer på kort tid. Därtill är det viktigt med en målsättning i samarbetet, vi sätter höga mål tillsammans med klienten och ger oss inte förrän vi nått dem. Att klienten är i centrum i vår verksamhet är en självklarhet och det gäller oavsett vem på bolaget man frågar.

Hur tror du att delgivningsbranschen ser ut om fem år?

Vi kommer jobba än mer digitalt och nyttja fördelarna med tjänster såsom Kivra m.m. Men vi får heller inte glömma hantverket, det arbete som delgivningsmännen gör på fältet. Inga maskiner eller digitala tjänster kan ersätta den stora allmännyttan i delgivningsmannens arbete på plats.