Fler kommentarer med advokat Charlotte Andersson

Aktiv Delgivning slår sig ner för att prata med Charlotte Andersson som tillsammans med Stieg Synnergren är aktuell med ny upplaga av boken Delgivningslagstiftningen, En kommentar, Norstedts Juridik.

Charlotte har tidigare varit anställd vid Hyresnämnden i Göteborg, haft uppdraget som VD för Fastighetsägarna GFR och arbetat som advokat på Setterwalls. Hon har styrelseledamotsuppdrag i bolag och stiftelser som äger hyreshus och anlitas ofta som föreläsare. Aktiv Delgivning har under många års tid anlitat Charlotte för att ta del av hennes expertis inom delgivningsområdet.

Vi pratar om vikten av ett korrekt delgivningsutförande, hur hon först intresserade sig för juridiken och om varför hon valde att skriva boken. Håll till godo!

Grattis till nya upplagan av boken!

– Tack så mycket.

Berätta lite om dig själv och när du gjorde ditt yrkesval

– Jag valde juridiken redan på högstadiet. Vid ett studiebesök på en advokatbyrå kände jag att yrket var rätt för mig. På universitetet hade vi en enda veckas praktik och då hade jag turen att hamna på Hyresnämnden i Göteborg. Efter examen 2003 fick jag arbete som notarie där. Med Bo Rolfson som chef och fantastiska kollegor lärde jag mig oerhört mycket. Sedan dess har jag aldrig lämnat fastighetsrätten.

Du har tillsammans med Stieg Synnergren författat boken Delgivningslagstiftningen, En kommentar. Kan du berätta lite om idén till boken?

– Delgivning har alltid varit en del av mitt arbete. När man arbetar med fastighetsrätt behöver man ofta hantera olika delgivningsfrågor.

–  Stieg och jag träffades på hyresrådskonferensen där vi båda föreläste våren 2003. Vi har genom åren haft många roliga diskussioner om juridiska frågor. Vi hade vid flera tillfällen pratat om att skriva en bok tillsammans. Stieg skriver många andra böcker och 2004 skrev jag första upplagan av Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. När den nya delgivningslagen kom ringde Stieg och sa att nu har vi vårt ämne. Efter ett väldigt trevligt samarbete gav vi ut vår första gemensamma bok 2011. I år har vi skrivit tredje upplagan.

Vem riktar sig boken till?

– Kommentaren till delgivningslagstiftningen kan användas av alla som kommer i kontakt med delgivning, oavsett om man arbetar på domstol, advokatbyrå, delgivningsföretag eller fastighetsbolag. Vi försöker att båda förklara vad lagen, förarbeten och rättspraxis säger och att ge praktisk vägledning.

Hur har responsen av boken varit?

– Mycket god, vilket är jätteroligt. Då och då får vi även intressanta frågor eller synpunkter skickade till oss från läsarna, vilket vi uppskattar. När vi tog upp elektronisk delgivning som ämne för HDK (Hyresrättslig diskussionsklubb) i Göteborg kom ett hundratal deltagare för att diskutera delgivning. Efter den diskussionen gjorde vi tillägg i boken om delgivning via e-post. Sådant engagemang och erfarenhetsutbyte är inspirerande.

Varför är det viktigt med ett korrekt delgivningsutförande?

– En felaktig delgivning kan leda till långdragna processer och onödiga kostnader. Ofta måste en person ta del av en handling inom en viss tid. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om en tidsfrist löpt ut och man efteråt upptäcker att delgivningen var ogiltig.

Delgivningslagen är som bekant svårtolkad och du får säkerligen många frågor, kan du ge exempel på mest förekommande frågan?

– Jag får många frågor om uppsägningar av lokalhyreskontakt. Då kan det handla om mycket pengar. En felaktig delgivning kan medföra att hyreskontraktet förlängs med oförändrad hyra i många år. Många undrar också vad som gäller i bostadshyresförhållanden, när det är tillräckligt, eller inte tillräckligt, att skicka något med rekommenderat brev för att handlingen ska ha delgetts hyresgästen.

Har du något tips om hur man ska tänka när det kommer till uppsägningar och villkorsändringar?

– Tillsammans med en referensgrupp bestående av flera hyresvärdar har jag tagit fram en handledning och mallar för hur man hanterar vanliga situationer i bostadshyresförhållanden. Handledningen och mallarna har precis publicerats och finns gratis på Fastighetsakademins hemsida. Där finns vägledning att få i bostadshyresförhållanden. När det gäller lokalhyresavtal rekommenderar jag boken Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken.

Kommer du författa någon mer bok i framtiden?

– Det vet man aldrig. Vi får se vad som händer!