Tre riktlinjer som en del av vårt hållbarhetsarbete

Definitionen av hållbarhet kan vara olika, men i en verksamhet syftar den till ett ansvarsfullt företagande, det gäller sociala aspekter, samhälle och ekonomi. Vi på Aktiv Delgivning ser vår hållbarhetspolicyn som en viktig grundsten och som en riktlinje i verksamheten. Här kommer tre delar i vårt hållbarhetsarbete och ställningstagande:

Konkurrens bidrar till bättre lösningar

Aktiv Delgivning förespråkar fri och rättvis konkurrens och vi behandlar våra affärspartners och konkurrenter korrekt och med respekt. Konkurrens är viktig i alla branscher, det bidrar till en sund prisnivå, utveckling och nya lösningar som förenklar vardagen för våra kunder.

Minskad miljöpåverkan med hjälp av digitala lösningar

Som en del i minimerande av pappersanvändning, bättre kommunikation och minskat resande utvecklar vi nya digitala lösningar och förbättrat systemstöd. En stor del av den utvecklingen syftar till att skapa ökad kommunikation mellan oss och våra delgivningsmän – allt för att säkerställa så att allting sköts på rätt sätt, hela tiden.

Kulturen som en vägledare i allt vi gör

Vi tror på att den interna kulturen inom organisationen är grundförutsättningen för att leva våra värderingar och andas våran vision. Vår kultur präglas av delaktighet, nyfikenhet och öppenhet. För Aktiv Delgivning är det viktigt att värdera alla medarbetares bidrag och erbjuda ett icke diskriminerade arbetsförhållande med fokus på välbefinnande. Det i sin tur skapar motivation, kunskap och engagemang.