Vad innebär det att bli delgiven?

I den här artikeln tänkte vi titta på vad det egentligen innebär att bli delgiven, händelseförloppet samt den delgivnas rättigheter. Allt för att ge dig en bättre förståelse kring det vi arbetar med på daglig basis.

1. Syftet med en delgivning

Att bli delgiven innebär att man bekräftat mottagandet av en handling. Med det sagt behöver en signatur nödvändigtvis inte betyda att personen eller företaget i fråga håller med om innehållet i delgivningen. Syftet med delgivningen är till för att både skydda den enskilda personen, men även för att säkerställa att rätt information nått individen och att den är medveten om innehållet.

2. Finns möjlighet att överklaga

I de fall som den delgivna inte anser att innehållet i förfarandet är korrekt så finns det möjlighet för denna att vända sig till uppdragsgivaren, alltså företaget som gett delgivningsbolaget i uppdrag att delge personen eller företaget i fråga. I dessa fall finns det allt som oftast en tidsfrist för den delgivna att återkoppla med sina synpunkter och tankar efter det att delgivningen är utförd och handlingen överlämnad.

3. Beslut tas fram

När väl tidsfristen har löpt ut och den svarande har fått möjlighet att föra sin talan så skapas ett slutgiltigt beslut, ett beslut som används inför ett verkställande. Verkställandet kan innebära olika saker, det kan vara en fråga om att ta tillbaka nyttjanderätten till en lägenhet, ett verkställande genom utmätning för att återbetala en skuld, att en anställning ska upphöra eller att en behörighet ska återkallas. Syftet med delgivningen och alla uppdrag är olika. I handlingen framgår vad beslutet handlar om.